WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH 8

20190123 105524W dniach 23 i 24 stycznia 2019r. odbyło się spotkanie dla klas ósmych z przewodniczącym Rady Miasta Puck - p. Piotrem Kozakiewiczem. W ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie radny przybliżył uczniom zagadnienia  związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego. Prelegent prowadził zajęcia w sposób interesujący, nawiązał kontakt z młodzieżą i ciekawie opowiadał.Uczniowie aktywnie uczestniczyli, zadawali pytania.


W taki sposób pozyskane wiadomości na pewno pozostaną długo w pamięci uczniów. Trzeba umieć zachęcić młodzież, aby hasło " Aktywny obywatel to dobry obywatel" było realizowane. W kolejnych, lokalnych wyborach ósmoklasiści już będą posiadali bierne i aktywne prawo wyborcze. Przyszłość należy do młodego pokolenie, które trzeba odpowiednio ukształtować i uwrażliwić na sprawy Małej Ojczyzny.