TAJEMNICE KROPLI WODY

woda3ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

„TAJEMNICE KROPLI WODY W FOTOGRAFII UCZNIOWSKIEJ”

Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej wodę,

fotografia może obrazować właściwości wody np.3 stany skupienia, śnieg, deszcz, para wodna, krople wody, lód, woda jako rozpuszczalnik itp.

Zdjęcie powinno mieć format A4

oraz krótki opis z tyłu, co przedstawia fotografia (kilka zadań)

 

  • Prace należy składać do dnia 18 marca 2019 r., podpisane na odwrocie fotografii

u Pani Anny Janke – s 103, Pani Aliny Tomczyk – s 111 lub w pokoju nauczycielskim.

  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w środę 21.03, a prace wezmą udział w szkolnej wystawie z okazji dnia wody 22 marca.

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pucku, którzy interesują się przyrodą, ekologią, zdrowym stylem życia.
  2. Konkurs odbywa się na dwóch poziomach – klasy I-III oraz IV -VII i Gim.
  3. Organizatorami konkursu są Pani Anna Janke i Alina Tomczyk.
  4. Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań uczniów,

- motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy,

- popularyzacja ochrony środowiska, przyrody,

- rozwijanie wyobraźni, kreatywności uczniów,

- kształtowanie, rozwijanie sprawności manualnych,

- możliwość uzyskania dodatkowej oceny z zajęć plastycznych oraz dodatkowych punktów z zachowania.

 

ZNAJDŻ ODPOWIEDŹ NA PONIŻSZE PYTANIA:

1.ILE WYNOSI TEMPERATURA WRZENIA WODY

2. Jaka jest gęstość wody

3. Ile wynosi temperatura topnienia wody

4. Dlaczego mrożone warzywa nie tracą swoich walorów smakowych.

5.Co to jest napięcie powierzchniowe wody

6. Ile istnieje form krystalicznych lodu

7. jaka jest struktura sztucznie wytwarzanego śniegu

8. Co oznacza, że woda ma wysoką pojemność cieplną?

9.substancje hydrohilowe, substancje hydrofobowe

10. co oznacza pojęcie: smuga kondensacyjna

11. jakie są stany skupienia wody

12. jaki typ wiązania chemicznego występuje w cząsteczce wody

13. wyjaśnij termin materiały hydrofobowe, materiały hydrofilowe.

14. ile wody zawiera organizm człowieka

15. Ile wody powinniśmy wypić codziennie

16. jakie substancje dobrze rozpuszczają się w wodzie

17. co to jest higroskopijność, asocjacja

18. wzór sumaryczny i strukturalny dla cząsteczki wody

 

 

WEŻ UDZIAŁ W KONKURSIE

I ZOSTAŃ ODKRYWCĄ TAJEMNIC KROPLI WODY!

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

„TAJEMNICE KROPLI WODY”- TEST

Konkurs odbędzie się...juz niebawem