DZIE? WODY i DZIE? BA?TYKU

zdjcie0992 473x630Od 19 do 24 marca b.r. trwa?y w naszej szkole obchody ?wiatowego Dnia Wody i Dnia Ba?tyku.Zach?cali?my uczniw do poznawania naszego najbli?szego ?rodowiska jakim jest Zatoka Pucka.W klasach I-III przeprowadzono z dzie?mi szereg zaj?? i do?wiadcze? z wod?.Urozmaiceniem lekcji by? pobyt na puckiej pla?y, gdzie uczniowie zbierali muszelki-prbowali je rozpoznawa? po kszta?cie,kolorze i wielko?ci.W klasach V przedstawiciel B??kitnej Szko?y z W?adys?awowa przeprowadzi? warsztaty nt.,,Badanie chemiczne wody".

 

 

W klasach IV i VI lekcje przyrody po?wi?cono zasobom wody na ziemi i oszcz?dzaniu wody w gospodarstwach domowych.Z du?ym zainteresowaniem uczniowie obejrzeli prezentacj? multimedialn? ,,Krople wody". Cz?onkowie ko?a przyrodniczego wykonali gazetk? ?cienn? o tematyce wody.

 

{gallery}klasy/2013-2014/WODA(/gallery}