DZIE? ZIEMI 2014
hpim8703 630x47322 kwietnia to dzie? po?wi?cony naszej planecie. W naszej szkole, jak co roku, nie zapominamy o obchodach ?wiatowego Dnia Ziemi.  Zadbali?my o otoczenie szko?y pielili?my rabaty, porz?dkowali?my teren przyszkolny, uzupe?nili?my zniszczone po zimie tabliczki z metryczkami krzeww i drzew, posadzili?my bratki i 4 jod?y, ktre otrzymali?my z Nadle?nictwa Wejherowo.
Zorganizowali?my zbirk? makulatury przez 2 dni zebrali?my 2150 kg (o 100 kg wi?cej ni? podczas zbirki jesiennej). Najwi?cej zebra?y klasy: 2e (380kg), 3f, 4b, 2c, (ka?da ponad 200 kg).
Brali?my udzia? w nasadzeniach drzew w akcji zorganizowanej przez Wojskowe Ko?o ?owieckie Diana brali udzia? uczniowie z klasy 4B, ko?o przyrodnicze i harcerze 32 GDH Posadzono w okolicach Os?onina 200 d?bw. Przy tej okazji dzieci nauczy?y si? rozpoznawania tropw zwierz?t w terenie i wys?ucha?y sygna?w ?owieckich.
Przygotowali?my gazetk? szkoln? - Zmieniaj nawyki nie klimat to by?o has?o tegorocznych obchodw Dnia Ziemi.