DZIE? ZIEMI

20150422 103554 630x354Dnia 22 kwietnia 2015 r. obchodzili?my w naszej szkole ?wiatowy Dzie? Ziemi. Tegoroczne ?wi?to up?ywa?o pod has?em:,, Z energi? zmie?my ?rd?a. Obchody poprzedzili?my zbirk? makulatury. Zgromadzili?my 1460 kilogramw tego surowca. W??czyli?my si? do akcji og?oszonej przez Dziennik Ba?tycki -,,Drzewko za makulatur? i otrzymali?my 30 sadzonek, ktrymi ozdobili?my teren wok? szko?y. Pracownicy biblioteki przygotowali wystawk? ksi??ek o tematyce ekologicznej.

Dzieci z oddzia?w przedszkolnych i uczniowie klas I-VI wykonali plakaty na temat odnawialnych ?rde? energii. Ponadto klasy IV-VI wzi??y udzia? w konkursie z wiedzy ekologicznej. Dzi?kujemy wszystkim za zaanga?owanie i w??czenie si? w obchody Dnia Ziemi.

Obszar EKOLOGIA