DZIE? DRZEWA

hpim4849 630x474Obszar Ekologii z okazji obchodw ?wiatowego Dnia drzewa zorganizowa?o w ca?ej szkole  zaj?cia w temacie "Czytamy Drzewom". Klasy m?odsze zainspirowane wierszem Jana Brzechwy "Drzewo" komponowa?y prace plastyczne. starsze tworzy?y swoje w?asne wiersze. Ko?o przyrodnicze zorganizowa?o wystaw? o tematyce ekologicznej co mo?emy odzyska? z makulatury oszcz?dzaj?c drzewa. Biblioteka szkolna natomiast  wystawi?a literatur? o tematyce dotycz?cej lasw, drzew...