EKO SZKOŁA
DZIE? ZIEMI

20150422 103554 630x354Dnia 22 kwietnia 2015 r. obchodzili?my w naszej szkole ?wiatowy Dzie? Ziemi. Tegoroczne ?wi?to up?ywa?o pod has?em:,, Z energi? zmie?my ?rd?a. Obchody poprzedzili?my zbirk? makulatury. Zgromadzili?my 1460 kilogramw tego surowca. W??czyli?my si? do akcji og?oszonej przez Dziennik Ba?tycki -,,Drzewko za makulatur? i otrzymali?my 30 sadzonek, ktrymi ozdobili?my teren wok? szko?y. Pracownicy biblioteki przygotowali wystawk? ksi??ek o tematyce ekologicznej.

 
DZIE? WODY I OCHRONY BA?TYKU

20150401 124225 1 1W zwi?zku z przypadaj?cym 22 marca Dniem Wody i Ochrony Ba?tyku przeprowadzili?my z uczniami podczas zaj?? pogadanki na temat zagro?e? i zanieczyszcze? wody oraz Morza Ba?tyckiego. Wsplnie szukali?my sposobu, w jaki mo?na oszcz?dza? wod? w codziennym ?yciu. Uczniowie klas starszych obejrzeli film popularno-naukowy pt.,,Oceany''.

 
DZIE? ZIEMI 2014
hpim8703 630x47322 kwietnia to dzie? po?wi?cony naszej planecie. W naszej szkole, jak co roku, nie zapominamy o obchodach ?wiatowego Dnia Ziemi.  Zadbali?my o otoczenie szko?y pielili?my rabaty, porz?dkowali?my teren przyszkolny, uzupe?nili?my zniszczone po zimie tabliczki z metryczkami krzeww i drzew, posadzili?my bratki i 4 jod?y, ktre otrzymali?my z Nadle?nictwa Wejherowo.
Zorganizowali?my zbirk? makulatury przez 2 dni zebrali?my 2150 kg (o 100 kg wi?cej ni? podczas zbirki jesiennej). Najwi?cej zebra?y klasy: 2e (380kg), 3f, 4b, 2c, (ka?da ponad 200 kg).
 
DZIE? WODY i DZIE? BA?TYKU

zdjcie0992 473x630Od 19 do 24 marca b.r. trwa?y w naszej szkole obchody ?wiatowego Dnia Wody i Dnia Ba?tyku.Zach?cali?my uczniw do poznawania naszego najbli?szego ?rodowiska jakim jest Zatoka Pucka.W klasach I-III przeprowadzono z dzie?mi szereg zaj?? i do?wiadcze? z wod?.Urozmaiceniem lekcji by? pobyt na puckiej pla?y, gdzie uczniowie zbierali muszelki-prbowali je rozpoznawa? po kszta?cie,kolorze i wielko?ci.W klasach V przedstawiciel B??kitnej Szko?y z W?adys?awowa przeprowadzi? warsztaty nt.,,Badanie chemiczne wody".

 

 

 
DZIE? CZYSTEGO POWIETRZA

img 087114 listopada 2013r. (czwartek) obchodzili?my w naszej szkole Dzie? Czystego Powietrza. W klasach 1-3 odby?y si? zaj?cia w plenerze nad Zatok? Puck? w temacie Alternatywne ?rd?a wykorzystania energii ( baterie s?oneczne na dachu budynku Harcerskiego O?rodka Morskiego, energia wiatru- Elektrownia wiatrowa w Swarzewie). W klasach 4-6 nauczyciele przyrody przeprowadzili z uczniami pogadanki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej Zielona energia- alternatywne ?rd?a energii.

 
«PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL